HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANATOMİ ANABİLİM DALI

ÖĞRENCİLERE BİLGİLER

Sevgili Öğrenciler,

Anabilim Dalımızın amacı ülkemizde çok önemli yeri olan Hacettepe Üniversitesi’nin öğrencileri olarak sizleri en iyi biçimde yetiştirmek ve sürekli yenilenen uluslararası eğitim programlarını takip ederek sizleri yurt içinde ve yurt dışında gurur duyacağınız bir düzeye getirmektir. Bu süre içerisinde bizlerin olduğu kadar sizlerin de derslere ve pratiklere ilgi göstermeniz ve çalışmanız büyük önem taşımaktadır. Unutmayın ki zamanınız boşa geçirilmeyecek kadar değerlidir.

Anatomi pratik ve teorik eğitimi zorluğunun yanı sıra, uygun şekilde ve zamanında çalışılırsa keyifli bir süreçtir.

LÜTFEN ÇALIŞMA ve ÖĞRENME KONUSUNDA SORUN YAŞIYORSANIZ, VAKİT GEÇİRMEDEN BİZE DANIŞIN.

ANATOMİ DERS VE PRATİKLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR

Teorik ve pratik derslere zamanında girmek gereklidir. Tam zamanında laboratuvarda hazır olmayan öğrenciler içeri alınmayacaklardır.

Pratiklerde yoklama önemlidir. Yoklamada var olarak gösterilmek öğrencinin sorumluluğundadır. Öğrenciler pratiklerin en fazla %20’sinden telafiye kalabilirler ve katılamadıkları laboratuvarların telafilerini yapmak zorundadırlar. Aksi takdirde pratik sınavlara giremezler.

Öğrenciler kadavra ve maketlerin zor temin edildiğini bilerek çalışırken gereken titizliği göstermelidirler.

Öğrenciler laboratuvar konularına çalışarak gelmelidirler. Öğretim üyeleri ve yardımcıları pratik esnasında öğrencilerin bilgi düzeyini soru sorarak değerlendireceklerdir. Yetersiz bulunanlar telafi yapmakla yükümlüdürler.

Öğrenciler pratiklere gelirken temiz beyaz önlük giymelidirler. Beyaz önlüksüz gelenler pratiklere alınmayacaklardır.

Öğrenciler pratik çalışmalarında sessiz olmalı, izinsiz olarak masalarını ve salonu terk etmemelidir.

Anatomi dersleri için Türkçe ve yabancı dillerde yazılmış bazı kaynak kitaplar aşağıda yer almaktadır.

Anatomi Anabilim Dalı web sayfası: www.anatomy.hacettepe.edu.tr

Ders Kitapları

Taner D. Fonksiyonel Anatomi, Ekstremiteler ve Sırt Bölgesi, Beşinci Baskı, HYB Basım Yayın, Ankara, 2011

Sancak B., Cumhur M. Fonksiyonel Anatomi Baş –Boyun ve İç Organlar, Beşinci Baskı, ODTÜ Yayıncılık, Ankara, 2010

Taner D. Fonksiyonel Nöroanatomi, Dokuzuncu Baskı, ODTÜ Yayıncılık, Ankara, 2010

Arıncı K., Elhan A. Anatomi 1. Ve 2. Cilt Kemikler Eklemler Kaslar İç Organlar Dolaşım Sistemi Periferik Sinir Sistemi Merkezi Sinir Sistemi Duyu Organları, Dördüncü Baskı, Güneş Kitabevi, Ankara, 2006

Snell R.S., Çeviri Editörü: Cumhur M. Klinik Anatomi Soru Kitabı, Birinci Baskı, Palme Yayıncılık, Ankara, 2003

Moore K.L., Dalley A.F., Çeviri Editörü: Şahinoğlu K. Kliniğe Yönelik Anatomi, Birinci Baskı, Nobel Kitabevi, İstanbul, 2007

Snell R.S., Çeviri Editörü: Yıldırım M. Tıp Öğrencileri için Klinik Anatomi, Altıncı Baskı, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2004

Cumhur M. Temel Anatomi, İkinci Baskı, ODTÜ Yayıncılık, Ankara, 2006

Snell R.S., Çeviri Editörü: Yıldırım M. Tıp Öğrencileri İçin Klinik Nöroanatomi, Birinci Baskı, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2011

Sargon M.F. Kısa Anatomi, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2012

Ergun K.M., Hayran M. Anatomi, MN Medikal & Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, 2014

Sargon M.F. Anatomi Akıl Notları, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2015

Kaynak Kitaplar

Standring S. Gray’s Anatomy, Fortieth Edition, Churchill Livingstone Elsevier, 2008

Drake RL, Vogl W., Mitchell AWM. Gray’s Anatomy for Students, 1.Edition, Churchill Livingstone, Elsevier, Spain, 2005.

Carpenter M.B. Core Text of Neuroanatomy, 4 Sub Edition, Williams & Wilkins, 1991

Drake R.L., Vogl A.W.,Mitchell A.W.M., Çeviri Editörü: İlgi S. Dorland’s Gray’s Anatomi Cep Atlası, Birinci Baskı, Güneş Kitabevi, Ankara, 2010

FCAT Terminologica Anatomica, Thieme, 1999

Atlaslar

Netter F.H.,Çeviri Editörü: Cumhur M. İnsan Anatomisi Atlası, Beşinci Baskı, Nobel Tıp Kitabevi, Ankara,2011

Putz R., Pabst R., Çeviri Editörleri: Elhan A., Tekdemir İ., Tüccar E.Sobotta İnsan Anatomisi Atlası 1. ve 2. Cilt, Altıncı Baskı, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2006

Drake R., Çeviri Editörleri: İlgi S., Yıldırım M. Gray’s Anatomi Atlası, Birinci Baskı, Güneş Kitabevi, Ankara, 2009

Gilroy A.M., MacPherson B.R., Ross L.M., Çeviri Yönetmenleri: Çelik H.H., Denk C.C. Anatomi Atlası, Birinci Baskı, Palme Yayıncılık, Ankara, 2010

Anderson J.E Grant’s Atlas of Anatom,: Eight Edition, Baltimore: Wiliams & Wilkins, 1983

McMinn R.M.H. A Colour Atlas of Head and Neck Anatomy, Fourth Edition, Mosby Elsevier, Philadelphia, 2010

Snell R.S. Atlas of Clinical Anatomy, First Edition, Little Brown &Co,1989

McGrath P., Mills P.Atlas of Sectional Anatomy, Head,Neck and Trunk, Second Edition, S Karger Pub,1984

Feneis H. Pocket Atlas of Medical Anatomy, Fifth Edition, Theime Medical Publishers, 2007

Netter F. H. The CIBA Collection of Medical Illustrations

Kapit W., Elson L.M., Çeviri Editörü Başar R. Anatomi Atlası Boyama Kitabı, Birinci Baskı, Akademi Yayın, Ankara,2007

anatomi@hacettepe.edu.tr