MEZUNİYET SONRASI

Lisansüstü eğitim programları, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak açılan Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları’dır.

Anatomi Doktora Programında; klasik makroskobik anatomi eğitimi sırasında nöroanatomi, klinik anatomi, kesitsel anatomi eğitimine ağırlık verilmektedir.  Öğrencilere makroskobik anatomi teorik derslerinin yanında; formalin ile fikse ve taze donmuş kadavra, plastinasyon ve temporal kemik laboratuvarlarında pratik olanağı sağlanmaktadır. Ayrıca mikroskobik anatomi ve araştırma teknikleri hakkında teorik ders ve laboratuvar çalışma olanakları sağlanmaktadır. Anatomi doktora programı, öğretim dili Türkçe ve İngilizce (Yabancı uyruklu öğrenciler için) olarak yürütülmektedir.

Eğitim ve araştırma için sunulan laboratuar olanakları: diseksiyon mikroskopları, transmission ve scanning elektron mikroskoplar, konfokal lazer taramalı mikroskop ve mikro CT cihazlarıdır.

Programın Amacı

  • Anatomi bilgisini üst düzeyde kullanarak anatomi ile ilgili hipotezleri kurma, çözme ve geliştirebilme yeteneğine sahip;
  • anatomi alanına yenilik getiren bir düşünce, bilimsel yöntem, tasarım veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve uygulamayı anatomi alanına uygulayabilen;
  • anatomi ile ilgili özgün bir araştırma sürecini uygun teknolojileri kullanarak tasarlayabilme, uygulayabilme, sonuçlandırabilme ve yönetebilme yeteneğine sahip; anatomi alanında en yeni bilgilere ulaşabilen ve bunları sistemli bir biçimde değerlendirebilen; anatomi alanında gerçekleştirdiği akademik çalışmaların sonuçlarını saygın yurtiçi ve yurtdışı akademik ortamlarda sunabilme ve yayınlayabilme yeterliliğine sahip;
  • bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirebilen ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarabilen; anatomi alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilen;
  • kendi alanı, diğer tıp alanlarında çalışanlar ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü iletişim kurma, işbirliği yapma, görüşlerini savunabilme özelliklerine sahip;
  • özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilen ve yaşam boyu öğrenimi, anatomik bilgi ve becerinin devamlılığı için bir şart olarak gören bilim doktorları (ph D) yetiştirmektir.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anatomi@hacettepe.edu.tr