MİKROSKOBİK ANATOMİ LABORATUVARLARI
  • TEM & SEM Laboratuvarı

  • CLSM Laboratuvarı

  • Mikro CT

Lisansüstü öğrencilere mikroskobik anatomi ve araştırma teknikleri hakkında teorik ders ve laboratuvar çalışma olanakları sağlanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anatomi@hacettepe.edu.tr