MİSYON/VİZYON

Hacettepe Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı olarak misyonumuz; verdiğimiz eğitim-öğretimle, mevcut anatomi bilgisini üst düzeyde tutmanın yanısıra, özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilen ve yaşam boyu öğrenimi, anatomik bilgi ve becerinin devamlılığı için bir şart olarak gören, değişime ve gelişime açık bireyler yetiştirmektir.

Anabilim Dalımız, bünyesinde bulunan, makroskobik ve mikroskobik anatominin farklı alanlarında ve disiplinlerarası araştırmalar yapan özgün çalışma gruplarını geliştirmeyi; gerçekleştirdiği akademik çalışmaların sonuçlarını saygın yurtiçi ve yurtdışı akademik ortamlarda sunarak anatomi bilim dalının gelişimine özgün ve etkin bir şekilde katkıda bulunmayı görev edinmiştir.   

Anabilim Dalımızın vizyonu; anatomi alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizinin yapıldığı, anatomi alanına yenilik getiren düşünce, bilimsel yöntem, tasarım veya uygulama geliştirebilinen ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve uygulamanın anatomi alanında kullanımasının sağlandığı, bilimsel gelişime liderlik yapan, aidiyet duygu ve bilincinin hakim olduğu, akademik bir birim olmaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anatomi@hacettepe.edu.tr