İLETİŞİM

Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Anatomi Anabilim Dalı
06100 Sıhhiye - Ankara

Tel: + 90 (312) 305 21 01
+ 90 (312) 305 21 03
Fax: + 90 (312) 310 71 69
   
E-posta: anatomi@hacettepe.edu.tr
   
URL: www.anatomy.hacettepe.edu.tr

anatomi@hacettepe.edu.tr