MEZUNLARIMIZ

DOKTORA PROGRAMI VE BİLİM UZMANLIĞI MEZUNLARIMIZ

YILI

ADI SOYADI

STATÜSÜ

DANIŞMAN

TEZ KONUSU

1969

DOĞAN AKŞİT

DOKTORA

-

Granulationes Arachnoidales'in Beyin Sinuslarındaki Dağılımı

1969

İSMET MİRZAZADE

DOKTORA

-

Çocuklarda Safra Kesesi ve Ductus Cysticus'un Varyasyon ve Anomalileri

1970

FAHRİ DERE

DOKTORA

-

Glandula Thyroidea'nın Anomali ve Varyasyonları

1971

MESERRET CUMHUR

DOKTORA

-

Onaltı ile Otuz Yaşları Arasında Üçüncü Molar Dişlerin Cins ve Yaşa Göre Dağılımı Agenesis Nisbeti

1971

AYŞE SEL

DOKTORA

-

İnsanda Musculus Plantaris ile Musculus Palmaris Longus'un Durumlarının Mukayesesi

1973

ENGİN GÜREL

DOKTORA

-

Musculus Extensor Indicis Proprius Variasyonları

1974

SEZGİN İLGİ

DOKTORA

-

Glandula Parotis Accessoria Variasyonları

1975

ORHAN CEYHAN

DOKTORA

-

İnsanda M.Masseter ve M.Temporalis'in Fonksiyonlarının Elektromyografik Yöntemle İncelenmesi

1978

EMİNE ÖZKUL

DOKTORA

-

Musculus Tensor Fasciae Latae'nın Fonksiyonlarının Elektromiyografik Metod İle İncelenmesi

1978

ERGÜL DEVA

BİLİM UZM.

-

Türk'lerde Arteria Obturatoria Accessoria

1979

ORHAN E. ARSLAN

DOKTORA

-

Nervus Recurrens'in Dalları ve Arteria Thyroidea Inferior ile Olan Komşuluğu

1980

NURAN YENER

DOKTORA

-

Arteria Hepatica'nin Varyasyonları, Ekstrahepatik Safra Kanalları ve Vena Porta ile Olan Komşulukları

1981

ERGÜL DEVA

DOKTORA

-

Ureter Varyasyonları : Çift Ureter

1981

BELİZ BENLİ

DOKTORA

-

Sinus Cavernosus'un Anatomisi ve A. Carotis Interna'nın Intrakavernöz Dallarının Varyasyonları

1981

BİKEM SÜZEN

BİLİM UZM.

-

İnsanda Nervus Pineale

1983

NURTEN GÖKTEKİN

BİLİM UZM.

-

Arteria Axillaris ve Dallarının Varyasyon'ları

1985

MELTEM ÜLGER

BİLİM UZM.

-

Pelvis Yan Duvarlarının Eğiminin Doğum Şekli Üzerine Etkisi

1985

BİKEM SÜZEN

DOKTORA

-

Arteria Communicantes Anterior Anevrizmalarında Proksimal Arteria Cerebri Anterior'un Hipoplazisi ve Bunun Anevrizme Oluşum, Büyüklük ve Yönüne Etkisi

1986

SELDA ÖNDEROĞLU

BİLİM UZM.

Prof.Dr.D.AKŞİT

Ventriculus Sinister'deki Chordae Tendineae'nin Morfolojik İncelenmesi

1986

YASİN ARİFOĞLU

DOKTORA

Doç.Dr.M.CUMHUR

Arteria Maxillaris'in Musculus Pterygoideus Lateralis'e Göre Seyri ile Arteria Meningea Media'nın Extracranial Parçasının Radyo-Anatomik İncelenmesi ve Ölçümleri

1986

YUSUF ÇEKİÇ

DOKTORA

Doç.Dr.S.İLGİ

Arteria Renalis'in Ekstrarenal ve İntrarenal Dağılımının Korrozyon Yöntemiyle İncelenmesi

1986

SAFİYE DALÇIK

BİLİM UZM.

Doç.Dr.E.SİHAY

Ligamentum Teres Uteri ile Ligamentum Ovarii Proprium'un Morfolojik İncelenmesi

1986

RUHGÜN BAŞAR

DOKTORA

Prof.Dr.D.TANER

Nervus Medianus'un Anatomik Varyasyonları ve Klinik Önemi

1987

ZEYNEP ARIK

BİLİM UZM.

Doç.Dr.M.CUMHUR

Anatomi Tarihi ve Leonarda Da Vinci

1987

NURTEN GÖKTEKİN

DOKTORA

Prof.Dr.B.SANCAK

Ekstrakorporeal Dolaşım Öncesi ve Sonrası Myokard Hücresi Mitokondriumlarındaki Değişikliklerin Elektron Mikroskobik İncelenmesi

1988

HAKKI DALÇIK

BİLİM UZM.

Prof.Dr.A.ŞEFTALİOĞLU

Yeni Doğmuş Tavşan Akciğerinde, Nöroendokrin Hücrelerin Histokimyasal Yöntemlerle Işık Mikroskobu Düzeyinde İncelenmesi

1988

CANNUR ATLI

BİLİM UZM.

Doç.Dr.E.AŞAN

Ergin Kobay Mide Mukozasında, Müköz Hücrelerin Histokimyasal Yöntemlerle Işık Mikroskobu Düzeyinde İncelenmesi

1988

MEHTAP TİRYAKİOĞLU

BİLİM UZM.

Prof.Dr.S.İLGİ

Ductus Arteriosus Lokalizasyonu

1989

SELDA ÖNDEROĞLU

DOKTORA

Prof.Dr.D.AKŞİT

Prepubertal Dönemdeki Hymen'in Anatomisi ve Klinik Önemi

1989

ZEYNEP ARIK

DOKTORA

Prof.Dr.M.CUMHUR

Afazi Vakalarında Klinik-Anatomik Bulgularla Kompüterize Tomografi Verilerinin Karşılaştırılması

1989

CEVAT ŞİMŞEK

DOKTORA

Prof.Dr.S.İLGİ

İnsan Kadavra ve Otopsi Materyallerinden Elde Edilen Ganglion Cervicale Superius'larda Herpes Simplex Tip I Virüsünün Araştırılması

1991

ALPER ATASEVER

DOKTORA

Prof.Dr.M.CUMHUR

Musculus Rectus Medialis'e Ait Aksonların Nervus Oculomotorius İçerisindeki Seyiri

1991

MEHTAP YÜKSEL

DOKTORA

Prof.Dr.S.İLGİ

Ayakta Bulunan Sesamoid ve Aksesuar Kemikler (Ossa Sesamoidea Et Ossa Accessoria Pedis)

1992

HAMDİ ÇELİK

DOKTORA

Prof.Dr.B.SANCAK

Beyin Ventriküler Sisteminin Boyutlarının Bilgisayarlı Tomografi ile Ölçülmesi

1992

ASLI YILMAZ

DOKTORA

Prof.Dr.D.TANER

Medulla Spinalis'in Pars Cervicalis Çaplarının Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Değerlendirilmesi

1994

H.SELÇUK SÜRÜCÜ

DOKTORA

Prof.Dr.E.KURAL

Sulcus Bicipitalis Anatomisi'nin NMR'la İncelenmesi

1994

MUSTAFA F. SARGON

DOKTORA

Prof.Dr.D.TANER

Anatomik Pozisyondaki Normal Diz Eklemlerinin Eklem Aralıklarının Mr (Magnetik Rezonans) Görüntüleme Yöntemi ile Değerlendirilmesi

1997

M.MUSTAFA ALDUR

DOKTORA

Prof.Dr.D.AKŞİT

Non-Psikotik Popülasyonda Septum Pellucidum Anomalilerinin Sıklıklarının MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme) ile Tespiti

1997

CEMİL CEM DENK

DOKTORA

Prof.Dr.S.İLGİ
Doç.Dr.S.ÖNDEROĞLU

İnsanlarda Normal Hppophysis Yüksekliğinin Manyetik Rezonans Görüntüleme Yöntemi ile Ölçülmesi

1997

K.MİNE ERBİL

DOKTORA

Prof.Dr.M.CUMHUR
Doç.Dr.N.YENER

Sulcus Centralis ile Çevresindeki Sulcus ve Gyrus'ların MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme) Yöntemi ile Lokalizasyon ve Varvasyonların İncelenmesi

1997

A.HAKAN ÖZTÜRK

DOKTORA

Prof.Dr.B.SANCAK

Müzisyenlerde ve Müzisyen Olmayanlarda Corpus Callosum'un Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Morfometrik Olarak Kıyaslanması

1999

ALP BAYRAMOĞLU

DOKTORA

Prof.Dr.M.CUMHUR

Clivus'un Kemik İliğinde Yaşa Bağlı Değişikliklerin Manyetik Rezonans Görüntüleme Yöntemi ile İncelenmesi

1999

ALİ KONAN

DOKTORA

Prof.Dr.D.AKŞİT
Doç. Dr. Mürvet Tuncel

Normal Diz Ekleminde Ligamentum Collaterale Mediale ve Ligamentum Collateral Laterale'nin Uzunlukları ve Kalınlıklarının Manyetik Rezonans Tekniği ile Belirlenmesi ve Bu Ligamentlerin Kalınlıklarının Tendo Musculi Quadricepe ile Karşılaştırılması

1999

MUSTAFA AKTEKİN

DOKTORA

Prof.Dr.B.SANCAK
Doç.Dr.R.BAŞAR

Sıçanda Nucleus Nervi Oculomotorii İçerisindeki Neuron Gruplarının Organizasyonunun İncelenmesi

1999

GÖKHAN GÖRMÜŞ

DOKTORA

Prof.Dr.D.AKŞİT

Musculi Infrahyoidei ile ilgili Arterlerin Dağılımı, Bu Dağılıma Göre Kasların Sınıflanması ve Klinikte Kas Flebi Olarak Kullanabilirliğinin Araştırılması

1999

M.DENİZ DEMİRYÜREK

DOKTORA

Prof.Dr.D.AKŞİT
Doç.Dr.N.YENER

Conus Medullaris'in Normal Düzeyinin Manyetik Rezonans Görüntüleme Yöntemi ile Değerlendirilmesi

2003

MEHMET BÜLENT ÖZDEMİR

DOKTORA

Prof.Dr.M.CUMHUR
Prof.Dr.S.ÖNDEROĞLU

İnsan Prostat Bezinin Seri Kesintilerinden Elde Edilen Mikroskopik Görüntülerle, Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu (3B) Rekonstrüksiyonda Prostat Bezi Anatomisinin Değerlendirilmesi

2005

NERMİN NÜKET MAS

DOKTORA

Prof.Dr.R.BAŞAR
Prof.Dr.M.TUNCEL

Sağlıklı Bireylerde Cerebrum-Diencephalon ve Cerebellum Hacimleri ile Toplam İntrakraniyal Hacmin Manyetik Rezonans Görüntüleme Yöntemi ile Değerlendirilmesi

2005

SELÇUK TUNALI

DOKTORA

Prof.Dr.R.BAŞAR

Erişkin Türk Bireylerde Auricula Morfometresi ve Varyasyonları

2005

SEVDA ŞENAN

DOKTORA

Prof.Dr.N.S.İLGİ

Insula Anatomisinin Morfometrik Olarak ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Yöntemi ile İncelenmesi

2005

RECEP ALİ BROHİ

BİLİM UZM.

Prof.Dr.D.AKŞİT
Prof.Dr. H.ÇELİK

Arteria Basilaris’in Manyetik Rezonans Görüntüleme Yöntemiyle Morfometrik İncelenmesi

2005

FİKRET ŞEN

BİLİM UZM.

Doç.Dr. B.TAŞÇIOĞLU

Intra-arteriyel Verilen Anestezik İlaçların Damar Duvarına Olan Etkilerinin Ultrastrüktürel Olarak İncelenmesi

2005

PELİN ÖZEKŞİ

BİLİM UZM.

Prof.Dr.S.ÖNDEROĞLU
Prof.Dr.N.S.İLGİ

Sıçanda Splenium Corporis Callosi’deki Miyelinli Aksonların Yaşa ve Cinsiyete Göre Kantitatif Olarak Değerlendirilmesi

2005

İLKAN TATAR

BİLİM UZM.

Prof.Dr.M.CUMHUR

Sağlıklı Erişkin Bireylerde Yüksek Çözünürlüklü (3T) MRG ile N. Opticus’un Intraorbital Parçasının Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Rekonstrüksiyonu ve Hacminin Hesaplanması

2005

SAMET KAPAKİN

BİLİM UZM.

Prof.Dr.D.AKŞİT

Manyetik Rezonans Görüntüleme Yöntemi ile Lumbal Omurganın Morfometrik Değerlendirilmesi

2010

BURCU ERÇAKMAK

BİLİM UZM.

Prof.Dr.M. ERGUN
Prof.Dr.A.BAYRAMOĞLU

Arteria  Coronaria Sinistra, Ramus Interventricularis Anterior Üzerinde Bulunan Myokardiyal Köprülerin Morfolojik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

2010

AYŞEGÜL FIRAT

BİLİM UZM.

Prof.Dr. B.TAŞÇIOĞLU
Doç.Dr.D.DEMİRYÜREK

Lobus Temporalis Epilepsisi Olan Hastalarda Corpus Callosum’un Değerlendirilmesi

2010

CEREN GÜNENÇ BEŞER

DOKTORA

Prof.Dr.R.BAŞAR
Prof.Dr. H.H.ÇELİK

Aorta Abdominalis ve Dallarındak Aterosklerotik Plakların Yaygınlığının ve Dağılımının Değerlendirilmesi

2011

SELMA BİLGİN

BİLİM UZM.

Prof.Dr.M.M.ALDUR

Sutura Cranii Morfolojisi ve Intrasutural Kemik Varyasyonlarının Radyolojik Değerlendirilmesi

2012

UĞUR BARAN KASIRGA

BİLİM UZM.

Prof.Dr. M.F.SARGON

Bifurcatio Aortae ile Copus Vertebrae İlişkisinin Anatomik Olarak Normal Columna Vertebralis Yapısına Sahip Bireylerin BT Anjiografilerinde Değerlendirilmesi

2013

EMRE HURİ

DOKTORA

Prof.Dr.R.BAŞAR

Kadavrada Prostat, Periprostatik Uzak Pelvik Lokalizasyonlarda Nöral Yapıların Belirlenmesi ve Haritalandırılması

2013

SEDA UYĞUN

BİLİM UZM.

Prof.Dr.H.S.SÜRÜCÜ
Doç.Dr.İ.TATAR

Sutura Sphenovomeralis’in Endoskopik Transsphenoidal ve Radyolojik Yöntemlerle İncelenmesi

2015

NEŞE ÇETİN

BİLİM UZM.

Prof.Dr. H.H.ÇELİK
Prof.Dr.C.C.DENK

Arteria Iliaca Interna’nın Dallanma Paterni’nin Radyolojik Yöntemle Sınıflandırılması

2016

Sinem SELVİ

DOKTORA

Prof. Dr. M. Mustafa ALDUR
Prof. Dr. H. Selçuk SÜRÜCÜ

Arteria basilaris oluşumunun morfometri ve geometrisi

anatomi@hacettepe.edu.tr